Goede doelen | Sanadome | Hotel & Spa Nijmegen

Sanadome is erg betrokken bij de lokale gemeenschap en levert een bijdrage aan het goede werk van liefdadigheidsinstellingen die de lokale gemeenschap ten goede komen. En dat doen we vanuit de Sanadome Foundation. 

Wij steunen onder andere:

Stichting tante Lenie
  Verzorgt verwenvakanties voor zieke kinderen en hun familie.
   www.stichtingtantelenie.nl

Stichting de Driestroom
   Zorg en ondersteuning aan ouders en kinderen met een meervoudige handicap
   www.driestroom.nl

Marikenhuis
  Het Marikenhuis in Nijmegen is een ontmoetingsplek voor mensen die geconfronteerd worden of zijn met kanker, voor (ex-) patiënten en hun naasten.
  marikenhuis.nl

Wensboomproject Studentendesk Rode Kruis Nijmegen
  In verzorgingstehuis ’t Höfke in Beek kunnen bewoners hun wens in de wensboom hangen. Studentendesk Rode Kruis laat deze wensen uitkomen. 
  www.rodekruisnijmegen.nl

– Beat Batten
  Stimuleren van het onderzoek naar een behandeling voor de ziekte van Batten (Neuronal Ceroid Lipofuscinosis)
  www.beatbatten.com